diumenge, 16 de gener de 2011

MATERIALS I METODOLOGIA

Pel que fa a aquest treball ens vam basar sobretot en les respostes de les enquestes que vam enviar a diferents parts del món,certificant gràfiques que vam anar elaborant a través de les enquestes fetes, ja que era la major font d’informació de la qual ens podíem prevaler, perquè eren respostes que ens donaven de primera mà. I per una altra banda també extrèiem informació d’internet, com dades de taxes de natalitat mundial, i de països concrets, i amb aquesta informació vam complementar la feina feta, ajudant-nos amb diverses pàgines web de fonts de confiança, per a contrastar la informació.