diumenge, 6 de febrer de 2011

CONCLUSIONS

Després de comparar els resultats de les enquestes amb dades extretes d’altres fonts d’informació, hem arribat a les següents conclusions:-La manera de pensar de les persones avui en dia es totalment diferent a com ho feien anys enrere. Tenim una mentalitat molt més oberta que abans, acceptem els canvis de la nostre societat respecte els diferents matrimonis, ja siguin a través de l’església, a través de l’estat civil o matrimonis de persones del mateix sexe; El període d’edat de quedar-se embarassada ha augmentat, ara comprèn des dels vint anys fins als quaranta o cinquanta, encara que cada cop hi ha més noies que es queden embarassades sent menors d’edat.


-Les persones, avui en dia, no estan d’acord amb els mètodes que utilitza l’església en referència al tema del control de natalitat, ja que expressen que l’església no ha d’intervenir en els factors socials, culturals i econòmics que giren al voltant dels conceptes de natalitat.


-En general la gent té molt clar el concepte de natalitat, i es centra molt a la realitat en el sentit de la quantitat de homes i dones que hi ha en el món.

diumenge, 16 de gener de 2011

MATERIALS I METODOLOGIA

Pel que fa a aquest treball ens vam basar sobretot en les respostes de les enquestes que vam enviar a diferents parts del món,certificant gràfiques que vam anar elaborant a través de les enquestes fetes, ja que era la major font d’informació de la qual ens podíem prevaler, perquè eren respostes que ens donaven de primera mà. I per una altra banda també extrèiem informació d’internet, com dades de taxes de natalitat mundial, i de països concrets, i amb aquesta informació vam complementar la feina feta, ajudant-nos amb diverses pàgines web de fonts de confiança, per a contrastar la informació.

dilluns, 22 de novembre de 2010

Enquesta sobre la natalitat


                             ENQUESTA SOBRE LA NATALITAT

DADES PERSONALS


SEXE :            HOME                                     DONA

EDAT :  11-20         21-30          31-40         41-50         51-60     > 60

PROFESSIÓ:   ESTUDIANT    AUTÒNOM    TREBALLADOR PER A TERCERS

TIPUS _________________________________________________________

VIVENDA:       CASA UNIFAMILIAR        PIS ALTRES _____________________

LOCALITAT_______________________________  PAÍS ____________________

ESTUDIS:       PRIMARIS             SECUNDARIS              SUPERIORS


CONTINGUTS DE L’ENQUESTA

1.Consideres que en el teu país hi ha un control de natalitat adequat?

            Si                             No                          Es probable.

2. Creus que un excès de descendència perjudica el desenvolupament familiar?

            Si                              No                      

3. Rep ajudes pel nombre de fills/es que té?

             Si                             No

4. Considera que el recolzament social és diferent si es té un fill o una filla?

             Si                               No                                 En què ho notes?

5. En cas de viure en un país amb una tradició de tenir menys fills, vostè disminuiria la seva descendència?

Si, m'adaptaria     No, mantindria la tradició del país d'on vinc i sòc originari/a.

No estaria segur/a

6. Cuants fills vols tindre?

Cap               1-3                3-5               5-8                8 o més

(Si has marcat "cap", passa directament a la pregunta 8) 7. La majoria dels teus fills, de quin sexe vols que siguin?

      Masculí                 Femení                  Tant s'em dóna

 8.Si només tinguessis filles, tindries el nen?

          Si                     No
 
9. Si només tinguessis fills, tindries la nena?

           Si                      No
10. Si tinguessis un fill/a discapacitat (síndrome de down, entre d'altres), l'acceptaries?

            Si                      No

11. Amb quants anys t'agradaria ser pare/mare?

16-20                 21-30                  30-40           40 o més


12. A partir dels 36 anys els fetus poden tenir malformacions. Acceptaries correr el risc de tenir un fill amb 36 anys o més?

                Si                                        No

13. En el món, qué penses que hi ha més?

Nois                       Noies

14. Quina creus que es la mitjana de fills al teu pais?

1-3                4-6                  7-9                 10 o més

15.Cuants germans tens?

Cap             1-2            3-4             5-6           6 o més


 Amb aquesta enquesta volem saber la taxa de natalitat, la discriminació entre el sexe de la criatura i les diferents maneres de pensar de les persones de diferents paísos del món.
dilluns, 25 d’octubre de 2010

Ciutadania 4t día: Possibles temes

 1. Les relacions humanes. La solidaritat
 2. una societat plural
 3. Igualtat. Discriminació
 4. La política i el be comú
 5. consum sostenible. Consumime
 6. Ajuda al desenvolupament. Països pobres
 7. Construcció de la pau.

3- Igualtat i discriminació: Hem escollit el tema de la desigualtat en la maternitat. Tractarem sobre la discriminació de l'embaràs a diferents països del món, sobre el sexe del nadó, sobre la quantitat de fills, sobre l'edat dels pares...

divendres, 15 d’octubre de 2010

Ciutadania 3r día

Treball sobre "La telebasura y el telecomercio"

Què volem investigar? Si la gent es conscient de les coses inútils que es poden emetre a la televisió.
Quin és el problema que volem abordar? (en forma de pregunta general però precisa) L'efecte que pot causar com per exemple la familia, l'escola i poden arribar a ser obessos.
Quins objectius concrets ens proposem? Reduïr la quantitat de telebrossa.
Quins són els tres o quatre aspectes concrets que ens interessa tractar d'aquest problema? Si la telebasura ens afecta a la vida quotidiana, si es bo mirar tant la televisió, i els aspectes positius i negatius.

diumenge, 10 d’octubre de 2010

Com iniciar el projecte de recerca

"Ès necessari treballar amb un mètode, aplicant uns conceptes i unes tècniques específiques"
"Actualment podem accedir a molta informació,..., i això pot ser un problema"
La informació per si mateixa no té valor"
"El treball de recerca pot ser una oportunitat per aprendre a treballar eficaçment amb la informació"

- S'ha de treballar de manera organitzada, per tal de que surti un bon treball de recerca.
- Hem de trobar moltes fonts d'informació, que tinguin credibilitat, i comparar-les unes amb les altres.
- El treball de recerca és una pràctica per saber treballar eficaçment.

Després de llegir-nos el text hem arribat a la conclusió que la clau està en saber el que estàs buscant de manera que et sigui més fàcil poder separar la bona informació de la mala informació.

dilluns, 4 d’octubre de 2010

Ciutadania 2n dia

 1. Diferències entre el Projecte de recerca i el crèdit de síntesi.
Que el crèdit de síntesi es un treball de tot el que hem fet durant el curs, es obligatóri i es fa en una setmana, en canvi, el projecte de recerca tu esculls el tema del que vols parlar, a 4rt es obligatóri però a 3r no i s'elabora durant tot el curs.

 1. Quines eines es poden utilitzar per realitzar observacions?
 1. Anomena alguns dels diferents àmbits. Poden ser científics, tecnológics, estadístics i biogràfics, entre d'altres.

 1. De quines parts ha de constar el projecte de recerca? Elecció del tema, plantejament, planificació, cerca i processament d'informació, síntesi, avaluació i redacció de l'informe.

 1. Explica que ha de contenir l’apartat de la introducció. Ha de contenir la hipótesi i un resum dels temes que pensem que pot tractar el treball.

 1. Per què s’utilitzen els annexos? Per aportar més informació.

       Els materials i recursos disponibles per a desenvolupar el treball (aparells
       i instruments necessaris per a la recerca, l'experimentació, la realització i
       la presentació de l'informe...).