dilluns, 25 d’octubre de 2010

Ciutadania 4t día: Possibles temes

 1. Les relacions humanes. La solidaritat
 2. una societat plural
 3. Igualtat. Discriminació
 4. La política i el be comú
 5. consum sostenible. Consumime
 6. Ajuda al desenvolupament. Països pobres
 7. Construcció de la pau.

3- Igualtat i discriminació: Hem escollit el tema de la desigualtat en la maternitat. Tractarem sobre la discriminació de l'embaràs a diferents països del món, sobre el sexe del nadó, sobre la quantitat de fills, sobre l'edat dels pares...

divendres, 15 d’octubre de 2010

Ciutadania 3r día

Treball sobre "La telebasura y el telecomercio"

Què volem investigar? Si la gent es conscient de les coses inútils que es poden emetre a la televisió.
Quin és el problema que volem abordar? (en forma de pregunta general però precisa) L'efecte que pot causar com per exemple la familia, l'escola i poden arribar a ser obessos.
Quins objectius concrets ens proposem? Reduïr la quantitat de telebrossa.
Quins són els tres o quatre aspectes concrets que ens interessa tractar d'aquest problema? Si la telebasura ens afecta a la vida quotidiana, si es bo mirar tant la televisió, i els aspectes positius i negatius.

diumenge, 10 d’octubre de 2010

Com iniciar el projecte de recerca

"Ès necessari treballar amb un mètode, aplicant uns conceptes i unes tècniques específiques"
"Actualment podem accedir a molta informació,..., i això pot ser un problema"
La informació per si mateixa no té valor"
"El treball de recerca pot ser una oportunitat per aprendre a treballar eficaçment amb la informació"

- S'ha de treballar de manera organitzada, per tal de que surti un bon treball de recerca.
- Hem de trobar moltes fonts d'informació, que tinguin credibilitat, i comparar-les unes amb les altres.
- El treball de recerca és una pràctica per saber treballar eficaçment.

Després de llegir-nos el text hem arribat a la conclusió que la clau està en saber el que estàs buscant de manera que et sigui més fàcil poder separar la bona informació de la mala informació.

dilluns, 4 d’octubre de 2010

Ciutadania 2n dia

 1. Diferències entre el Projecte de recerca i el crèdit de síntesi.
Que el crèdit de síntesi es un treball de tot el que hem fet durant el curs, es obligatóri i es fa en una setmana, en canvi, el projecte de recerca tu esculls el tema del que vols parlar, a 4rt es obligatóri però a 3r no i s'elabora durant tot el curs.

 1. Quines eines es poden utilitzar per realitzar observacions?
 1. Anomena alguns dels diferents àmbits. Poden ser científics, tecnológics, estadístics i biogràfics, entre d'altres.

 1. De quines parts ha de constar el projecte de recerca? Elecció del tema, plantejament, planificació, cerca i processament d'informació, síntesi, avaluació i redacció de l'informe.

 1. Explica que ha de contenir l’apartat de la introducció. Ha de contenir la hipótesi i un resum dels temes que pensem que pot tractar el treball.

 1. Per què s’utilitzen els annexos? Per aportar més informació.

       Els materials i recursos disponibles per a desenvolupar el treball (aparells
       i instruments necessaris per a la recerca, l'experimentació, la realització i
       la presentació de l'informe...).