diumenge, 6 de febrer de 2011

CONCLUSIONS

Després de comparar els resultats de les enquestes amb dades extretes d’altres fonts d’informació, hem arribat a les següents conclusions:-La manera de pensar de les persones avui en dia es totalment diferent a com ho feien anys enrere. Tenim una mentalitat molt més oberta que abans, acceptem els canvis de la nostre societat respecte els diferents matrimonis, ja siguin a través de l’església, a través de l’estat civil o matrimonis de persones del mateix sexe; El període d’edat de quedar-se embarassada ha augmentat, ara comprèn des dels vint anys fins als quaranta o cinquanta, encara que cada cop hi ha més noies que es queden embarassades sent menors d’edat.


-Les persones, avui en dia, no estan d’acord amb els mètodes que utilitza l’església en referència al tema del control de natalitat, ja que expressen que l’església no ha d’intervenir en els factors socials, culturals i econòmics que giren al voltant dels conceptes de natalitat.


-En general la gent té molt clar el concepte de natalitat, i es centra molt a la realitat en el sentit de la quantitat de homes i dones que hi ha en el món.

diumenge, 16 de gener de 2011

MATERIALS I METODOLOGIA

Pel que fa a aquest treball ens vam basar sobretot en les respostes de les enquestes que vam enviar a diferents parts del món,certificant gràfiques que vam anar elaborant a través de les enquestes fetes, ja que era la major font d’informació de la qual ens podíem prevaler, perquè eren respostes que ens donaven de primera mà. I per una altra banda també extrèiem informació d’internet, com dades de taxes de natalitat mundial, i de països concrets, i amb aquesta informació vam complementar la feina feta, ajudant-nos amb diverses pàgines web de fonts de confiança, per a contrastar la informació.