dilluns, 4 d’octubre de 2010

Ciutadania 2n dia

  1. Diferències entre el Projecte de recerca i el crèdit de síntesi.
Que el crèdit de síntesi es un treball de tot el que hem fet durant el curs, es obligatóri i es fa en una setmana, en canvi, el projecte de recerca tu esculls el tema del que vols parlar, a 4rt es obligatóri però a 3r no i s'elabora durant tot el curs.

  1. Quines eines es poden utilitzar per realitzar observacions?
  1. Anomena alguns dels diferents àmbits. Poden ser científics, tecnológics, estadístics i biogràfics, entre d'altres.

  1. De quines parts ha de constar el projecte de recerca? Elecció del tema, plantejament, planificació, cerca i processament d'informació, síntesi, avaluació i redacció de l'informe.

  1. Explica que ha de contenir l’apartat de la introducció. Ha de contenir la hipótesi i un resum dels temes que pensem que pot tractar el treball.

  1. Per què s’utilitzen els annexos? Per aportar més informació.

       Els materials i recursos disponibles per a desenvolupar el treball (aparells
       i instruments necessaris per a la recerca, l'experimentació, la realització i
       la presentació de l'informe...).

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada